Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (7)

Η θέση τους είναι το λιγότερο άβολη!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (13)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (14)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #84 (15)

Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #83

Κοινοποιήστε στο Facebook