Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #27

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (9)

12 αναποδιές και απρόοπτα που πέτυχε ο φωτογραφικός φακός την κρίσιμη στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #27 (12)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook