Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #28

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (5)

10+1 φωτογραφικά κλικ πάνω στην πιο κρίσιμη στιγμή!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (1)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #28 (4)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook