Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #29

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (1)

Όταν ο φωτογράφος συλλαμβάνει το επίμαχο στιγμιότυπο!

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (12)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (13)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (14)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #29 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook