Οι άρχοντες της… κακίας! #29

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (1)

Ακόμη περισσότερες «καφρίλες» που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός.

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (2)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (3)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (4)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (5)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (6)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (7)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (8)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (9)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (10)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (11)

Οι άρχοντες της... κακίας! #29 (12)

Δείτε και το 28ο μέρος του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook