Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα… #2

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (9)

Μερικές ακόμη φωτογραφίες που καταγράφουν τα ασυνήθιστα που στο Ντουμπάι αποτελούν απλώς καθημερινότητα!

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (1)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (2)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (3)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (4)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (5)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (6)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (7)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (8)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (10)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (11)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (12)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (13)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (14)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (15)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (16)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (17)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (18)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (19)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (20)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (21)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (22)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (23)

Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα... #2 (24)

► Δείτε επίσης: Στο Dubai μπορείς να συναντήσεις κυριολεκτικά τα πάντα…

Κοινοποιήστε στο Facebook