Εν τω μεταξύ, στην Ασία… #42

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (1)

Οι πρωταθλητές της τρέλας και των περίεργων είναι και πάλι εδώ!

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (2)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (5)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ασία... #42 (3)

Δείτε περισσότερα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ασία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook