Εντυπωσιακά graffiti #25

Εντυπωσιακά graffiti #25 (5)

15 νέα έργα τέχνης που κοσμούν τοίχους σε όλο τον κόσμο!

Εντυπωσιακά graffiti #25 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #25 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook