Εντυπωσιακά graffiti #26

Εντυπωσιακά graffiti #26 (1)

14 εκπληκτικά αριστουργήματα που δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες του δρόμου.

Εντυπωσιακά graffiti #26 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (13)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (14)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #26 (11)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook