Η καθημερινότητα στις Φιλιππίνες μέσα από 20+1 φωτογραφίες

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (1)

Μια σειρά φωτογραφιών μας δίνει μια εικόνα του πως είναι η ζωή για τους ντόπιους στη νησιωτική χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (2)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (3)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (4)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (5)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (6)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (7)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (8)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (9)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (10)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (11)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (12)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (13)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (14)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (15)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (16)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (17)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (18)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (19)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (20)

Καθημερινότητα στις Φιλιππίνες (21)

► Δείτε επίσης: Η καθημερινότητα στην Κούβα μέσα από 34 φωτογραφίες

Κοινοποιήστε στο Facebook