Μόνο στην Αφρική #4

Μόνο στην Αφρική #4 (4)

15 φωτογραφικά καρέ που μας δίνουν μια γεύση από την καθημερινότητα και τα περίεργα που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Αφρική.

Μόνο στην Αφρική #4 (1)

Μόνο στην Αφρική #4 (2)

Μόνο στην Αφρική #4 (3)

Μόνο στην Αφρική #4 (5)

Μόνο στην Αφρική #4 (6)

Μόνο στην Αφρική #4 (7)

Μόνο στην Αφρική #4 (8)

Μόνο στην Αφρική #4 (9)

Μόνο στην Αφρική #4 (10)

Μόνο στην Αφρική #4 (11)

Μόνο στην Αφρική #4 (12)

Μόνο στην Αφρική #4 (13)

Μόνο στην Αφρική #4 (14)

Μόνο στην Αφρική #4 (15)

Δείτε και το 3ο μέρος του αφιερώματος «Μόνο στην Αφρική»

Κοινοποιήστε στο Facebook