Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #20

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (8)

Με τέτοια μυαλά σύντομα θα έχουν σοβαρούς μπελάδες!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (13)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #20 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook