Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (1)

Μερικές φορές αλλιώς είναι τα πράγματα στο μυαλό μας και αλλιώς εμφανίζονται στην πραγματικότητα!

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (2)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (3)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (4)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (5)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (6)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (15)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (7)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (8)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (9)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (10)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (11)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (12)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (13)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #29 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook