Άνδρες vs Γυναίκες: 20+1 πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (17)

Ξεχωρίζοντας τις ανδρικές από τις γυναικείες τουαλέτες με δημιουργικές πινακίδες που χαρακτηρίζονται από χιούμορ!

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (1)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (2)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (3)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (4)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (5)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (6)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (7)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (8)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (9)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (10)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (13)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (14)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (15)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (16)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (18)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (19)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (20)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (21)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (11)

Πρωτότυπες και διασκεδαστικές πινακίδες σε τουαλέτες (12)

► Δείτε επίσης: Ξεχωρίζοντας ανδρικές και γυναικείες τουαλέτες με αστείρευτη φαντασία και χιούμορ

Κοινοποιήστε στο Facebook