Στη λεωφόρο της… τρέλας! #16

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (4)

15 νέες φωτογραφίες που καταγράφουν μερικά από τα παράξενα που κυκλοφορούν στους δρόμους του κόσμου!

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (12)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (13)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (14)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #16 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook