Οι άρχοντες της… κακίας! #30

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (1)

Μικρές «καφρίλες» στην καθημερινότητα που συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός.

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (2)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (3)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (4)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (5)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (6)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (7)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (8)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (9)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (10)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (11)

Οι άρχοντες της... κακίας! #30 (12)

Δείτε και το 29ο μέρος του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook