Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #91

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (2)

14 νέες φωτογραφίες με στιγμιότυπα που δεν βλέπεις κάθε μέρα.

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #91 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook