Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #92

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (3)

Η καθημερινότητα στην Ρωσία έχει πάντα κάτι καινούργιο για να μας δείξει!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (15)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #92 (2)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook