Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία… #18

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (2)

Στην Ιαπωνία ζουν μια διαφορετική καθημερινότητα και αυτό φαίνεται από τις φωτογραφίες που ακολουθούν…

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (1)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (3)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (4)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (6)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (7)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (8)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (9)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (10)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (11)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (12)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (13)

Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία... #18 (5)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στην Ιαπωνία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook