Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #7

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (1)

Η φάση είναι εντελώς διαφορετική!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (3)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #7 (11)

Δείτε και το 6ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook