Εντυπωσιακά graffiti #27

Εντυπωσιακά graffiti #27 (2)

13 ακόμη δημιουργίες που άλλαξαν εντελώς μια ολόκληρη γειτονιά.

Εντυπωσιακά graffiti #27 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #27 (13)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook