Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (1)

Οι πισίνες που κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους δεν είναι και οι ωραιότερες από αισθητικής πλευράς, ωστόσο είναι καλύτερες από το τίποτα. Ο ιδιοκτήτης μιας τέτοιας πισίνας αποφάσισε να την αναβαθμίσει κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα ακριβώς δίπλα της και ιδού το αποτέλεσμα…

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (2)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (3)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (4)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (5)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (6)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (7)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (8)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (9)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (10)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (11)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (12)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (13)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (14)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (15)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (16)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (17)

Κατασκευάζοντας μια πλατφόρμα για υπερυψωμένη πισίνα (18)

Κοινοποιήστε στο Facebook