Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #21

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (1)

Ο ορισμός της άγνοιας κινδύνου, μέσα από απίστευτες φωτογραφίες!

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (9)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (14)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #21 (13)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook