Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία…

Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία... (1)

Όποιος κι αν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό το έργο, δεν θα μπορούσε να το κάνει χειρότερο!

Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία... (2)

Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία... (3)

Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία... (4)

Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία... (5)

Αυτός ο ποδηλατόδρομος είναι σκέτη αποτυχία... (6)

Κοινοποιήστε στο Facebook