Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31

Τα πράγματα στο μυαλό μας μοιάζουν συνήθως πολύ πιο ιδανικά απ’ ότι αποδεικνύονται στην πραγματικότητα…

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (2)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (3)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (4)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (5)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (6)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (7)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (8)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (9)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (10)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (11)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (12)

Προσδοκίες vs πραγματικότητα #31 (13)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος

Κοινοποιήστε στο Facebook