Στη λεωφόρο της… τρέλας! #17

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17

Τα παράξενα που συμβαίνουν στους δρόμους του κόσμου συνεχίζονται και σε αρκετές περιπτώσεις ο φωτογραφικός φακός είναι εκεί για να τα απαθανατίσει!

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (4)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (12)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (13)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (14)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #17 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook