Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (1)

Τίποτα δεν ξεφεύγει από τα Google Cars… και φυσικά δεν λείπουν τα περίεργα κι αστεία!

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (2)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (3)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (4)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (5)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (6)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (7)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (8)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (9)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (10)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (11)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (12)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (13)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #17 (14)

Κοινοποιήστε στο Facebook