Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #93

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (1)

Έχουν την δική τους μορφή τρέλας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #93 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook