Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #95

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (8)

Η χώρα του ασυνήθιστου έχει ακόμα πολλά να μας δείξει!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (14)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #95 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook