Εντυπωσιακά graffiti #28

Εντυπωσιακά graffiti #28 (1)

12 εκπληκτικά έργα τέχνης που έδωσαν άλλο χρώμα σε μια ολόκληρη γειτονιά…

Εντυπωσιακά graffiti #28 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (3)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (8)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #28 (12)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook