Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (1)

Για αρκετούς μόδα ήταν και πέρασε, όμως για κάποιους άλλους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στυλ τους…

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (2)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (3)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (4)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (5)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (6)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (7)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (8)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (9)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (10)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (11)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (12)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (13)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (14)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (15)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (16)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (17)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (18)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (19)

Πως είναι σήμερα τα παιδιά της γενιάς των Emo (20)

Κοινοποιήστε στο Facebook