Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια… #22

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (9)

Δεν τους περνάει καν από το μυαλό το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουν…

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (1)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (2)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (3)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (4)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (5)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (6)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (7)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (8)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (10)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (11)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (12)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (13)

Πάνω απ' όλα η ασφάλεια... #22 (14)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια…»

Κοινοποιήστε στο Facebook