Στη λεωφόρο της… τρέλας! #19

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (4)

Μια ακόμη σειρά από περίεργα «θεάματα» που κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους του κόσμου!

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (3)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (12)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (13)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (14)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #19 (15)

Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook