11 διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (9)

Δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα. Αυτό είναι και το κεντρικό θέμα στα σκίτσα της Sarah Andersen, μέσα από τα οποία απεικονίζει με ακρίβεια και συχνά διασκεδαστικό τρόπο σκηνές που κάθε γυναίκα θα ταυτίσει με την δική της καθημερινότητα.

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (1)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (2)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (3)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (4)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (5)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (6)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (7)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (8)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (10)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (11)

Διασκεδαστικές καταστάσεις τις οποίες κάθε γυναίκα καταλαβαίνει (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook