Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (1)

Ο καλλιτέχνης SketchyCrab είναι πολύ γνωστός στην υποκατηγορία του Reddit r/RoastMe για την ικανότητα του να τονίζει με τον χειρότερο τρόπο τις ατέλειες των ανθρώπων και είτε το πιστεύετε είτε όχι υπάρχουν πολλοί εθελοντές που τον προκαλούν να το κάνει γι’ αυτούς!

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (2)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (3)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (4)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (5)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (6)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (7)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (8)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (9)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (10)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (11)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (12)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (13)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (14)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (15)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (16)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (17)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (18)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (19)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (20)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (21)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (22)

Καρτουνίστας δημιουργεί καρικατούρες ανθρώπων που τον προκαλούν (23)

Κοινοποιήστε στο Facebook