Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #96

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (1)

Μια ακόμη συλλογή από αστεία και περίεργα πράγματα που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ρωσία!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (12)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (13)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #96 (14)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook