Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #97

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (2)

12 ξεχωριστές καταστάσεις που μπορεί να δει κανείς στην καθημερινότητα της Ρωσίας!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (1)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #97 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook