Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία… #98

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (1)

Οι περίεργες καταστάσεις και τα αστεία της Ρωσίας συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα!

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (2)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (3)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (4)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (5)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (6)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (7)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (8)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (9)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (10)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (11)

Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία... #98 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα αφιερώματα «Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία…»

Κοινοποιήστε στο Facebook