Εν τω μεταξύ, στον Καναδά… #10

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (12)

Έχουν κι αυτοί τα δικά τους παράξενα!

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (1)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (4)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (5)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (6)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (7)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (8)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (9)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (10)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (11)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (2)

Εν τω μεταξύ, στον Καναδά... #10 (3)

► Δείτε και το 9ο μέρος του αφιερώματος «Εν τω μεταξύ, στον Καναδά…»

Κοινοποιήστε στο Facebook