Εντυπωσιακά graffiti #29

Εντυπωσιακά graffiti #29 (3)

Οι καλλιτέχνες του δρόμου συνεχίζουν να δίνουν εντελώς διαφορετική εικόνα σε σημεία της πόλης!

Εντυπωσιακά graffiti #29 (1)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (2)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (4)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (5)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (6)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (7)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (9)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (10)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (11)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (12)

Εντυπωσιακά graffiti #29 (8)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Εντυπωσιακά graffiti»

Κοινοποιήστε στο Facebook