Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (10)

Είναι φορές που… δεν σε θέλει με τίποτα και αυτοί οι άνθρωποι το ξέρουν καλά!

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (2)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (9)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94 (5)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #93

Κοινοποιήστε στο Facebook