Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (2)

Μάλλον δεν είναι και η πιο τυχερή τους περίοδος…

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (1)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (3)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (4)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (5)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (6)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (7)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (11)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (12)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (8)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (10)

Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #95 (9)

► Προηγουμένως: Έχουν δει και καλύτερες μέρες… #94

Κοινοποιήστε στο Facebook