Κλικ τη στιγμή της… καταστροφής #31

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (1)

Είναι φορές που ο φωτογράφος έχει την τύχη να απαθανατίσει πραγματικά απίστευτες περιπτώσεις…

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (2)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (3)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (4)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (5)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (6)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (7)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (8)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (9)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (10)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (11)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (12)

Κλικ τη στιγμή της... καταστροφής #31 (13)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Κλικ τη στιγμή της…. καταστροφής»

Κοινοποιήστε στο Facebook