Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (13)

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάποια σχολεία παρέχουν συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης στους τελειόφοιτους μαθητές και τους επιτρέπουν να τις βάφουν και να τις διακοσμούν όπως επιθυμούν. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα εντυπωσιακά μωσαϊκά από δημιουργίες με διαφορετικό στυλ, προσωπικά μηνύματα και αναφορές στην ποπ κουλτούρα.

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (1)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (2)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (3)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (4)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (5)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (6)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (7)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (8)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (9)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (10)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (11)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (12)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (14)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (15)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (16)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (17)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (18)

Μαθητές λυκείου στις ΗΠΑ βάφουν τις θέσεις πάρκινγκ τους (19)

Κοινοποιήστε στο Facebook