Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (7)

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μάλλον αλλόκοτο!

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (1)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (2)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (3)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (4)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (5)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (6)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (8)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (9)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (10)

Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά #10 (11)

► Δείτε και το 9ο μέρος του αφιερώματος «Πανοραμικές φωτογραφίες που πήγαν στραβά»

Κοινοποιήστε στο Facebook