Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity;

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (19)

Στυλιστικές συγκρίσεις που προκαλούν άφθονο γέλιο.

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (1)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (2)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (3)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (4)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (5)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (6)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (7)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (8)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (9)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (10)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (11)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (13)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (14)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (15)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (16)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (17)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (18)

Ποιος το φόρεσε καλύτερα: Το στρώμα ή ο celebrity; (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook