Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (1)

Ολόκληρη η σχολική σταδιοδρομία μέσα από 23 φωτογραφίες «Τότε και Τώρα» που μιλούν από μόνες τους…

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (2)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (3)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (4)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (5)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (6)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (7)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (8)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (9)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (10)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (11)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (12)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (13)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (14)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (15)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (16)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (17)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (18)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (19)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (20)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (21)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (22)

Η πρώτη και η τελευταία μέρα στο σχολείο μέσα από φωτογραφίες (23)

Κοινοποιήστε στο Facebook