Στη λεωφόρο της… τρέλας! #21

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (3)

Κυκλοφορούν και τραβούν όλα τα βλέμματα με τα καμώματα τους.

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (1)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (2)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (4)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (5)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (6)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (7)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (8)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (9)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (10)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (11)

Στη λεωφόρο της... τρέλας! #21 (12)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Στη λεωφόρο της… τρέλας!»

Κοινοποιήστε στο Facebook