Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (1)

Τα αυτοκίνητα της Google οργώνουν τους δρόμους του κόσμου προκειμένου να χαρτογραφήσουν κάθε περιοχή για το Google Street View και στις περιπλανήσεις τους πολλές φορές συναντούν πράγματα που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Δείτε μερικά από αυτά…

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (2)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (3)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (4)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (5)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (6)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (7)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (8)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (9)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (10)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (11)

Τι κατέγραψε το Google Street View; (Photos) #18 (12)

Κοινοποιήστε στο Facebook