Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (2)

Όταν οι γείτονες ανταλλάσσουν «μηνύματα» μέσω του ονόματος που δίνουν στο ασύρματο Internet!

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (1)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (3)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (4)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (5)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (6)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (7)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (8)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (9)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (10)

Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi #8 (11)

► Δείτε και τα προηγούμενα μέρη του αφιερώματος «Αστεία και παράξενα ονόματα σε Wi-Fi»

Κοινοποιήστε στο Facebook